В основі корпоративного спору лежить конфлікт інтересів акціонерів. Корпоративний спір — це оскарження рішень, прийнятих одноосібним чи колегіальним виконавчим органом організації, сюди ж відносяться спори про відшкодування шкоди, заподіяної керівництвом компанії, а також ті, що були ініційовані акціонерами, в зв’язку з неподанням ним інформації про діяльність компанії. Також, в цю категорію віднесені справи про визнання прав на частки або акції, пов’язані з виплатами дивідендів, оспорювання угод, протидія недружнім поглинанням (рейдерських захоплень).

Детальніше про послугу

Категорію корпоративних суперечок можна розділити на дві групи:

1. Внутрішні корпоративні спори, коли опонуючими сторонами є представники однієї юридичної особи (Сьогодні корпоративні спори — це невід’ємна частина сучасного цивілізованого бізнесу. Їх предметом можуть бути не тільки розбіжності з приводу чіткого визначення частки в спільному бізнесі);

2. Зовнішні корпоративні спори, де в суперечці беруть участь представники двох або більше корпорацій (підприємств).

Причиною виникнення корпоративних суперечок виступає непідготовлений з юридичної точки зору процес реструктуризації компанії в різних проявах:

Реорганізація компанії;

Процедура бізнес-поглинання або бізнес-злиття;

Продаж частки в бізнес-проект.

Будь-яка з процедур реорганізації передбачає подальше розширення і перспективний розвиток компанії. Однак, це можливо тільки при грамотній підготовці і обов’язковому розгляду всіх можливих варіантів розвитку і супутніх ризиків.

Робота юристів в даному випадку — ретельний прорахунок можливих ризиків, процедура перевірки та аналізу due diligence, націлена на створення реальної юридичної картини щодо організації.

Найбільш поширена на сьогодні причина виникнення суперечок на корпоративному законодавчому полі — питання щодо ведення господарської діяльності.

Адвокатські фірми представляють інтереси замовників у корпоративних спорах і проведенні процедури обов’язкової перевірки, здійснюють кваліфіковані разові консультації і контрактне ведення процесу правового врегулювання спору, в тому числі щодо порушення прав тих чи інших акціонерів компанії.

Як ми можемо бути корисні:

Спеціаліст в області корпоративного права надасть підтримку з питань, що стосуються суспільства, розробить необхідні установчі або внутрішні документи, проведе аналіз діючих, допоможе правильно провести угоди з частками або акціями товариства в досудовому і в судовому порядку;
Врегулює конфліктні ситуації, проведе аналіз компанії на предмет відсутності зовнішніх загроз, внесе необхідні зміни в установчі документи фірми, а також зробить інші дії, необхідні для ефективної роботи компанії;

Запобіжить ризик здійснення рейдерського захоплення підприємства, який поділяється на наступні форми:

 • прихована скупка акцій;
 • захоплення за допомогою найманого неконтрольованого керівництва;
 • незаконне оспорювання підсумків приватизації підприємств;
 • відбирання власності із застосуванням адміністративного чи фінансового тиску;

Протидія рейдерському захопленню: на початок захоплення можуть вказувати часті перевірки різних контролюючих органів. Для таких ситуацій протидія буде полягати в передбаченні можливого нападу;
Запобіжить порушення прав акціонерів: ряд неправомірних дій на адресу акціонерів, порушення права на отримання частки прибутку та участі в житті суспільства, позбавлення доступу до інформації про діяльність компанії та інші незадоволення законних вимог власників акцій. Це найчисленніша група корпоративних порушень;

Запобіжить порушення інтересів акціонерного товариства: невигідні для товариства угоди, що призводять до його неспроможності та відчуженню майна. Неправильна стратегія розвитку, прийнята менеджерами. Підвищені витрати суспільства, пов’язані зі зловживанням учасників (акціонерів) своїми правами;
Запобіжить ризик позбавлення прав власності на акції: в цій категорії розглядаються справи про незаконне позбавлення прав власності акціонера на акції на підставі підроблених документів або оспорювання їх покупки за допомогою судового процесу;
Пропрацює чітко налагоджену схему управління бізнесом.

Як ми будемо домагатися результатів:

 • Підтримувати постійну взаємодію з органами, які здійснюють реєстрацію;
 • Здійснювати регулярну перевірку стану документів;
 • Здійснювати розробку та коригування установчих документів товариства з метою запобігання конфліктів;
 • Розробка стратегії поведінки учасника конфлікту;
 • Оскарження рішень загальних зборів акціонерів, рад директорів, суперечки в зв’язку з підготовкою та проведенням загальних зборів;
 • Вирішення спорів з великим угодам і угодах із зацікавленістю;
 • Вирішення спорів про виключення учасника з товариства;
 • Вирішення спорів про відшкодування збитків, заподіяних суспільству дією (бездіяльністю) органів управління товариством;
 • Виведення активів: від оскарження угод до протидії недружнім поглинанням;
 • Спори, пов’язані з державною реєстрацією юридичних осіб, створенням і реорганізацією компаній;
 • Спори з реєстраторами та депозитаріями;
 • Сприяння учасникам конфлікту в вирішенні спору в досудовому порядку (медіація).

Чому ми:

За період 5-річної практики, наші адвокати провели понад 200 корпоративних суперечок, супроводили понад 500 угод c частками, акціями;
Основна маса Клієнтів вибрали співпрацю з нами на постійній основі (на абонентське обслуговування).