Банкрутство юридичних осіб вже не перший рік є дійсністю нашої правової системи. Особливо актуальною ця послуга стала в період важкого економічного становища в нашій країні. За весь час існування даного механізму ми накопичили цінні знання та колосальний практичний досвід, який готові направити на представлення інтересів як кредиторів, які бажають повернути належні їм грошові кошти, так і боржників, які не здатні більш нести на собі фінансовий тягар.

Звертаючись до нас, Ви можете бути впевнені в кваліфікованості наданої нами юридичної допомоги на всьому протязі розгляду справи про неспроможність (банкрутство) юридичної особи, від ефективності якої часом залежить не тільки доля організації, але і Ваша особисто, так як не варто забувати, що будучи контролюючим боржника особою (учасником товариства, засновником, генеральним директором) Ваше власне майно за певних обставин може бути реалізовано з метою задоволення інтересів кредиторів.

Детальніше про послугу

Банкрутство юридичних осіб несе певні негативні наслідки для що у ньому осіб і породжує різні конфліктні ситуації.
Адвокати нашої колегії допоможуть Вам уникнути багатьох ризиків, пов’язаних з банкрутством, а також мінімізувати фінансові втрати і оптимізувати тимчасові витрати.

Ми готові супроводжувати весь процес банкрутства, виступити від Вашого імені в якості судових представників, складати необхідну правову документацію, брати участь в переговорах з питань врегулювання заборгованості, а також здійснювати контроль над виконанням винесених у справі про банкрутство судових актів.

З огляду на, що банкрутство юридичних осіб може бути ініційовано як самим боржником, так і його кредиторами, ми підготували для Вас приблизний перелік надаваних нами послуг в кожному окремому випадку.

Кредиторам:

Беручи участь у справі про банкрутство, кредитор може переслідувати різні цілі:

Стягнути заборгованість шляхом включення до реєстру вимог кредиторів і отримання коштів після реалізації активів боржника;
Придбати з дисконтом активи боржника шляхом участі (в тому числі опосередкованого) в торгах по реалізації його майна;
Погасити свою дебіторську заборгованість шляхом залучення контролюючих боржника осіб до субсидіарної відповідальності;
Метою кредитора також може бути, в разі банкрутства його дочірньої компанії, і мінімізація ризиків можливих фінансових втрат, пов’язаних з можливим залученням до субсидіарної відповідальності.

Наші послуги:

 • Формування правової позиції кредитора у справі про банкрутство;
 • Участь від імені кредитора в судових засіданнях по справі про банкрутство;
 • Встановлення вимог кредиторів в реєстрі вимог кредиторів боржника;
 • Оскарження в судовому порядку виявлених в ході аналізу угод боржника з виведення, розкрадання активів;
 • Залучення до субсидіарної відповідальності контролюючих боржника осіб для погашення вимог кредиторів за їх рахунок;
 • При виявленні фактів заподіяння боржнику збитків арбітражним керуючим стягнення таких збитків в судовому порядку;
 • Складання та направлення до арбітражного суду заяв у зв’язку з оскарженням незаконних дій арбітражного керуючого;
 • Ведення переговорів з іншими кредиторами в разі наявності можливості продажу їм вимог клієнта до боржника або здійснення узгоджених дій для досягнення взаємоприйнятних результатів;
 • Представлення інтересів кредитора на зборах кредиторів боржника;
 • Розробка та узгодження мирових угод у справі про банкрутство;
 • Участь у справі про банкрутство в якості представника комітету кредиторів;
 • розробка кримінально-правових способів захисту прав кредиторів.

Боржникам:

Своєчасне залучення наших фахівців допоможе істотно знизити, а в деяких випадках і зовсім виключити негативні наслідки для боржника, пов’язані з судовими позовами у справі про його банкрутство.

Грамотна підготовка до банкрутства дозволить захистити боржника від необгрунтованих претензій кредиторів, державних органів, уникнути помилок, за які контролюючих боржника осіб можуть залучити до субсидіарної, адміністративної, а, можливо, і кримінальної відповідальності.

Наші послуги:

 1. Опрацювання комплексу заходів по мінімізації, пов’язаних з банкрутством ризиків;
 2. Аналіз фінансової, бухгалтерської та іншої документації боржника різними фахівцями в галузі юриспруденції, економіки, фінансового аналізу, бухгалтерського обліку, оцінки для своєчасного виявлення ризиків щодо можливого оскарження угод боржника кредиторами в справі про банкрутство;
 3. Складання і пред’явлення до суду позовних заяв про стягнення заборгованості контрагентів боржника;
 4. Проведення незалежної оцінки вартості активів боржника;
 5. Представлення інтересів боржника у всіх процедурах банкрутства;
  Розробка стратегії захисту від необгрунтованих вимог кредиторів;
 6. Оскарження заяв кредиторів про банкрутство боржника та включення вимог до реєстру вимог кредиторів;
 7. Розробка можливого і прийнятного для боржника плану погашення його заборгованості перед кредиторами;
 8. Аналіз перспектив виведення боржника з банкрутства зі збереженням бізнесу і активів;
 9. Захист інтересів боржника за вимогами кредиторів про оскарження угод;
 10. Консультування (письмове та усне) боржника по всіх можливих питаннях, пов’язаних з його банкрутством;
 11. Участь в переговорах боржника з кредиторами з питання про врегулювання заборгованості;
 12. Представлення інтересів боржника на зборах кредиторів боржника;
 13. Розробка та узгодження мирових угод у справі про банкрутство.

Крім юридичних послуг, ми сприяємо в отримання професійних послуг аудиторів, оцінювачів, фінансистів, арбітражних керуючих, а також інших осіб, без сприяння яких не обходиться не одне справа про банкрутство.

Ми багато років вирішуємо проблеми наших клієнтів.